Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 22.01.2014.a otsusega nr 5.1-5/14-002 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad Digi Invest O�, Osa�hing Entacom, Osa�hing Relaxor ja Osa�hingTrebicom �hiselt valitseva m�ju Klick Eesti AS-i �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil. Tagasi