Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 19.12.2013 otsusega nr 5.1-5/13-051 l�petati AS Forum Cinemas ja Solaris Kino O� osa koondumise menetlus vastavalt konkurentsiseaduse � 19 lg 2 punktile 3, kuna koondumise osalised loobusid koondumisest. Tagasi