Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 18.12.2013 otsusega nr 5.1-5/13-050 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad Elering AS ja Fingrid Oyj �hiselt valitseva m�ju AS Nordic Energy Link ettev�tja osa Estlink 1 �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil. Tagasi