Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 16.12.2013 otsusega nr 5.1-5/13-047 l�petati Kalev Vaino, Kirill T�ernobriv�i ja AS ONOFF Eesti / ONOFF Jaekaubanduse O� tehingu menetlus konkurentsiseaduse � 27 lg 1 punkti 3 alusel, kuna tegemist ei ole koondumisega vastavalt konkurentsiseaduse � 19 lg 1 v�i 2. Tagasi