Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 11.12.2013 otsusega nr 5.1-5/13-046 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab O� PKO Holding valitseva m�ju aktsiaseltsi PK Oliver �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi