Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 28.11.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-045 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad Aktsiaselts Ekspress Grupp ja O� Suits Meedia �hiselt valitseva m�ju Aktsiaseltsi SL �htuleht, Aktsiaseltsi Ajakirjade Kirjastus ja AS Express Post �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil. Tagasi