Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 26.11.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-044 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab O� H&F Sports valitseva m�ju AS Jalaj�lg �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi