Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 21.10.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-040 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad AS Alexela Energia ja Pinna Properties O� �hiselt valitseva m�ju Eesti Keskkonnateenused AS �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil. Tagasi