Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 03.09.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-036 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Aktsiaselts AVST-I valitseva m�ju �rieksperdi Aktsiaseltsi ja Kodulux-Kinnisvara Holding O� �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi