Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 19.08.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-034 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Royal Unibrew A/S valitseva m�ju Oy Hartwall Ab �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi