Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 07.08.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-033 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Pharma Group O� valitseva m�ju Osa�hingu N�mmelill �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi