Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 06.08.2013.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Aktsiaselts AVST-I omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju �rieksperdi Aktsiaseltsi ja Kodulux-Kinnisvara Holding O� �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2481 v�i e-posti aadressil [email protected]. Tagasi