Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 01.08.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-031 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad AS Nordic Contractors ja Elle Capital O� �hiselt valitseva m�ju AS-i Arealis �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil. Tagasi