Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 30.07.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-030 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Elion Ettev�tted Aktsiaselts valitseva m�ju Aktsiaseltsi IT Grupp osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi