Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 25.07.2013.a saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Forum Cinemas omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju Solaris Kino O� osa (kinokompleksi opereerimine Solaris keskuses) �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2481 v�i e-posti aadressil [email protected]. Tagasi