Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 24.07.2013 otsusega nr 5.1-5/13-029 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab OOO Gazpromneft Marine Bunker valitseva m�ju AS-i Baltic Marine Bunker ja AS-i NT Marine osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi