Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 11.07.2013 otsusega nr 5.1-5/13-027 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab AS Anne Soojus valitseva m�ju AS-i Erak�te Tartu osakonna soojuse tootmisega tegeleva ettev�tja osa �le ning AS Tartu Keskkatlamaja omandab valitseva m�ju AS-i Erak�te Tartu osakonna soojuse jaotamisega tegeleva ettev�tja osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi