Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 04.07.2013 otsusega nr 5.1-5/13-026 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab EfTEN SPV12 O� valitseva m�ju Balaef Eesti O� osa, osa�hing Tammsaare 49 osa ja osa�hing Altio Invest osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi