Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 28.06.2013.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Fortum Tartu AS omandab oma t�tarettev�tjate Aktsiaseltsi ANNE SOOJUS ja Aktsiaseltsi Tartu Keskkatlamaja kaudu konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju Aktsiaseltsi Erak�te osa �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2480 v�i e-posti aadressil [email protected]. Tagasi