Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 28.06.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-024 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Sportsdirect.com Retail (Europe) SA valitseva m�ju Sportland International Group AS-i �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi