Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 28.06.2013.a saanud koondumise teate, mille kohaselt f��silised isikud Kalev Vaino (i.k 37404160282) ja Kirill T�ernobriv�i (i.k 37606302229) ning AS ONOFF Eesti kavatsevad erinevate tehingute kaudu ning oma �ritegevuste koondamisega ONOFF Jaekaubanduse O� alla, omandada konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 t�henduses �hise valitseva m�ju ONOFF Jaekaubanduse O� �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2481 v�i e-posti aadressil [email protected]. Tagasi