Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 19.06.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-022 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab AS Eesti Keskkonnateenused valitseva m�ju AS-i J�geva Elamu �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi