Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 31.05.2013.a saanud koondumise teate, mille kohaselt kavatsevad AS Nordic Contractors ja Elle Capital O� omandada konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 t�henduses �hiselt valitseva m�ju AS-i Arealis �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2483 v�i e-posti aadressil [email protected]. Tagasi