Konkurentsiameti 19.04.2013 otsusega nr 5.1-5/13-017 alustati AS Eesti Keskkonnateenused ja AS J�geva Elamu koondumise t�iendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 1 p-le 2. Tagasi