Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 16.04.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-016 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab USS Security Eesti AS valitseva m�ju AS Turvateenistus Alfastar �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi