Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 08.04.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-014 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Koduekstra O� valitseva m�ju Aktsiaseltsi Novalux osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi