Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 26.03.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-013 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandasid EfTEN Kinnisvarafond AS ja AS Esraven �hise valitseva m�ju EfTEN SPV11 O� �le ja EfTEN SPV11 O� omandas valitseva m�ju BALOTEL AS �le konkurentsiseaduse � 2 lg 4 t�henduses ja konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 ja p 3 s�testatud viisidel. Tagasi