Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 25.03.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-012 anti luba koondumisele, mille tulemusena MPS-CT LLC omandab valitseva m�ju Pratt & Whitney Power Systems Inc., Energy Services Inc., Pratt & Whitney Power Systems CIS LLC ja Turboden S.r.l. �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi