Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 08.03.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-010 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandas Pharma Group O� valitseva m�ju M�he Apteek osa�hingu �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi