Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 27.02.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-009 anti luba koondumisele, mille tulemusena aktsiaselts Elmaksi Hulgikaubandus omandab valitseva m�ju Expert Estonia AS-i �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi