Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 22.02.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-007 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Teknos Group Oy valitseva m�ju O� Kemiflora Kaubandus �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi