Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 04.02.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-005 anti luba koondumisele, mille tulemusena f��silised isikud Heiti H��l ja Igor Bidilo omandavad �hise valitseva m�ju Alexela Group O� �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 5 s�testatud viisil.

Tagasi