Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 18.01.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-004 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab UP Invest AS (MM Grupp O�) valitseva m�ju aktsiaseltsi Semetron �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi