Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 17.01.2013.a otsusega nr 5.1-5/13-002 anti luba koondumisele, mille tulemusena NTH Holding O� omandab valitseva m�ju Iv Pluss AS-i �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi