Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 02.01.2013.a saanud koondumise teate, mille kohaselt f��silised isikud Heiti H��l ja Igor Bidilo omandavad konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 5 t�henduses �hise valitseva m�ju Alexela Group O� �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2483 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi