Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 21.12.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-039 anti luba koondumisele, mille tulemusena DLA International Holding A/S omandab valitseva m�ju Hankkija-Maatalous Oy �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi