Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 28.12.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-041 anti luba koondumisele, mille tulemusena moodustavad Uponor Oyj ja KWH-koncernen Ab �hiselt uue ettev�tja konkurentsiseaduse � 19 lg 2 s�testatud viisil.

Tagasi