Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 06.12.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-035 anti luba koondumisele, mille tulemusel moodustavad Ramirent Europe Oy ja Suomen T�htivuokraus Oy uue �hise ettev�tja �ritegevusteks Venemaal ja Ukrainas konkurentsiseaduse � 19 lg 2 s�testatud viisil.

Tagasi