Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 26.11.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-034 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Osa�hing Elekter ja K�te valitseva m�ju Aktsiaseltsi Tallinna K�te ja aktsiaseltsi Erak�te �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi