Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 20.11.2012. a saanud koondumise teate, mille kohaselt Ramirent Europe Oy ja Suomen T�htivuokraus Oy moodustavad �hiselt uue ettev�tja. Tehingu n�ol on tegemist koondumisega konkurentsiseaduse � 19 lg 2 s�testatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2481 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi