Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 09.11.2012. a saanud koondumise teate, mille kohaselt DLA International Holding A/S omandab valitseva m�ju Hankkija-Maatalous Oy �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2483 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi