Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 31.10.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-031 anti luba koondumisele, mille tulemusena �hinevad RTS Infraehitus O� ja Kiili Teed O� konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 1 s�testatud viisil.

Tagasi