Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 18.10.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-030 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad Transportation Investments Holding Limited ja APM Terminals B.V. �hiselt valitseva m�ju Global Ports Investments PLC �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi