Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 21.09.2012.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Transportation Investments Holding Limited (registreeritud K�prose �ri�hingute registris nr HE152401) ja APM Terminals B.V. (registreeritud Hollandi kaubandusregistris nr 27303900) omandavad �hise valitseva m�ju Global Ports Investments PLC (registreeritud K�prose �ri�hingute registris nr HE224289) �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 t�henduses. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2483 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi