Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 31.08.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-028 anti luba koondumisele, mille tulemusena AS-i Alexela Energia t�tarettev�tja SKT Keskkonnateenused O� omandab valitseva m�ju Veolia Keskkonnateenused AS-i, tema t�tarettev�tjate Resk O�, O� Kudjape �mberlaadimisjaam, AS Tallinna Sekto, O� Sekto-P�rnu ja AS-i Tallinna J��tmete Taaskasutuskeskus �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi