Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 23.08.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-025 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab AS Baltic Agro valitseva m�ju AS-i Werol Tehased (varad) �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi