Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 02.08.2012.a saanud koondumise teate, mille kohaselt AS-i Alexela Energia t�tarettev�tja SKT Keskkonnateenused O� omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju Veolia Keskkonnateenused AS-i, tema t�tarettev�tjate Resk O�, O� Kudjape �mberlaadimisjaam, AS Tallinna Sekto, O� Sekto-P�rnu ja AS-i Tallinna J��tmete Taaskasutuskeskus �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2483 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi