Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 20.06.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-019 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Atea Baltics UAB valitseva m�ju aktsiaseltsi NG Infra O� �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi