Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 23.05.2012.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Atea Baltics UAB omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju NG Infra O� �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2483 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi