Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 18.04.2012.a otsusega nr 5.1-5/12-014 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad FR&R INVEST CH S.A. ja BALTCAP PRIVATE EQUITY FUND L.P �hise valitseva m�ju SIA CONTACT HOLDING �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi